แต่งภาพจับคู่ เปลี่ยนฉาก เปลี่ยนชุด ย้ายคน

แต่งภาพจับคู่ เปลี่ยนฉาก เปลี่ยนชุด ย้ายคน

          ถึงแม้ว่าจะถ่ายกันคนละสถานที่ คนละเวลา คนละขนาด หากต้องการนำภาพ 2 ใบมารวมกัน เราสามารถแต่งใหม่ได้ ให้ดูกลมกลืนเหมาะสมมากที่สุด

สนใจส่งรูปประเมินราคาฟรีได้ที่  Email: ViewfinderGroup@gmail.com

A picture is worth a thousand words

A picture is worth a thousand words

Repairing old damaged photos is our job. To clean the flares, light-struck and worn out parts, dust, noise, scratches and holes. Also bring out the details in faded and colorizing black & white photos.

We work personally with clients to make sure that the final finished photographs are to their approval.

Get Free Quote in 24 hrs. Send us the photo you wish to restore.
Email: ViewfinderGroup@gmail.com