วันเปิดร้านวิวไฟน์เดอร์ ปี 1962

วันเปิดร้านวิวไฟน์เดอร์ ปี 1962

Viewfinder Grand Opening 1962