ABOUT

50 ปี แห่งมืออาชีพด้านภาพถ่าย

          วิวไฟน์เดอร์ โปร อิมเมจ ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี 1962 ขณะนั้นใช้ชื่อว่า ” วิวไฟน์เดอร์ ” สมัยนั้นให้บริการล้างอัด ขยายภาพขาวดำ ระบบอนาลอค ถ่ายรูปบุคคลทั่วไป ต่อมาได้พัฒนาเป็นผู้ให้บริการล้างอัด ขยายภาพสีด่วน เสร็จภายใน 8 ชั่วโมง ด้วยเครื่องอิเลคทรอนิคเป็นเจ้าแรกในประเทศไทย ซึ่งในยุคนั้นการล้างอัด ขยายภาพสี ยังเป็นสิ่งที่ยากและช้า ต้องใช้เวลา 5-7 วัน

          จนกระทั่งปี 1997 ได้เริ่มนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในกระบวนการผลิตภาพถ่าย เช่น รีทัช ตกแต่ง แก้ไข ตัดต่อ และอื่นๆอีกมากมาย ตามความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริการ  และได้เปลี่ยนกระบวนการผลิตเป็นระบบดิจิตอลทั้งหมด โดยมุ่งเน้นบริการ “คืนชีพภาพถ่ายโบราณที่ชำรุด” เป็นเจ้าแรกในประเทศไทย โดยรายการทีวี “เกมแก้จน” ทางช่อง 5 ของคุณปัญญา นิรันดร์กุล ได้เชิญให้ไปออกรายการ จนเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วประเทศ ได้เห็นการแต่งภาพถ่ายเก่าที่เสียหาย ให้กลับมาเป็นภาพสมบูรณ์สวยงาม แม้แต่รูปขาวดำในอดีตก็กลับมาเป็นภาพสีใหม่ได้

          และในปี 2000 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “VIEWFINDER PRO IMAGE” จวบจนปัจจุบัน เป็นเวลา 50 กว่าปีที่เราได้รับความเชื่อถือ และไว้วางใจจากลูกค้า ที่ต้องการงานคุณภาพโดยมืออาชีพ

รายการกระบี่มือหนึ่ง ปี 2012